GROBBENDONK

openbare natuurspeeltuin - 6400m2

Begin 2023 werd de omgevingsvergunning voor het herinrichten van de omgeving rond het ontmoetingscentrum de 'Volle Vaart' ingediend. Het is deel van een groter totaalproject en toekomstbeeld voor het ganse binnengebied rond de 'Volle Vaart' in het centrum van Grobbendonk waarin Polo Architects het voortouw neemt. In een eerste fase wil de gemeente hier een skatepark en natuurspeeltuin realiseren. Ik mocht achter de tekentafel invulling geven aan 6400m² speelnatuur waarin het skatepark, ontwerpen door Skape, ingepast zou worden. Samen met David van Verda Viro gaf ik vorm aan alle speeltoestellen en speelaanleidingen op het terrein. Lesley van Atelier Ik zette onze ideeën om in prachtige tekeningen. Binnen het ontwerp werd rekening gehouden met optimale infiltratie door maximale ontharding. Ook het opvangen en bufferen van regenwater in dit watergevoelige gebied staat centraal door middel van bespeelbare wadi's, verbreding van de gracht en een speelberg met waterpomp die kinderen zelf kunnen bedienen. Alle uitgegraven aarde wordt opnieuw gebruikt voor de aanleg van (speel)heuvels en zoveel mogelijk materiaal dat vandaag al aanwezig is op de site wordt hergebruikt, bv. in stapelmuurtjes.

2

Er is ook op vele vlakken bewust rekening gehouden met de toegankelijkheid van het (speel)terrein. Zo is de waterpomp bovenop de speelberg ook bereikbaar voor kinderen met een rolstoel en zorgen een watertafel en grote zwerfkeien als transitiemogelijkheden ervoor dat kinderen voluit kunnen meespelen. Vlakbij het ontmoetingscentrum worden 2 parkeerplaatsen voor mindervaliden geïntegreerd. De brede invalswegen zorgen voor veilige, trage verbindingen tussen het voetbalterrein en de kern van het centrum. Quasi alle bomen en struiken die er vandaag staan worden behouden en aangevuld met nieuwe, inheemse soorten die hier en daar breed mogen uitgroeien als volwaardige vogel- en speelbosjes. Verder wisselen vaste plantenborders bij de entree van de 'Volle Vaart' en bloemrijk grasland in en rond de natuurspeeltuin elkaar af. Door periodiek maaibeheer mogen planten zich spontaan ontwikkelen. Voor vlinders en bijen een feest, maar ook voor kinderen die op zoek kunnen naar sprinkhanen, kevers en andere diertjes. Her en der geven banken en picknicktafels de gelegenheid om neer te zitten, te genieten, met vrienden af te spreken. Zo wordt deze avontuurlijke, inclusieve en duurzame natuurspeeltuin een echte ontmoetingsplek en belevingspark.

Beelden van aanleg skateterrein (november 2023)
BA__OmgevingGCDeVolleVaart_F_B_foto2
3
Eenvoudige visualisatie bovenaanzicht
4
Huidige beelden van het terrein